Relining i Stockholm

Relining har på senare år blivit ett populärt alternativ till stambyte i både stora fastigheter och privatbostäder. Den mest uppenbara fördelen är givetvis kostnaden jämfört med att riva upp väggar och golv för att byta alla rör.

Relining är enkelt uttryckt en renovering av avloppsrör som utförs i befintliga rör. Man slipper bila upp och byta ut rören som ligger, utan går istället via insidan av rören och behandlar dem med en slitstark yta av härdad plast. Det är kostnadseffektivt och kan utföras utan att påverka de boende (bortsett från perioder av bortkopplat vatten).

Vad är relining?

Relining av rör är en process där en ny beläggning appliceras på insidan av befintliga rör för att återställa deras funktionalitet. Denna metod används främst för att reparera eller förnya avloppsrör och avloppssystem. Genom relining kan man förhindra läckage och korrosion i rör, vilket förlänger deras livslängd och minskar risken för framtida skador.

Processen innefattar rengöring och förberedelse av röret, applicering av en polymerbeläggning och slutligen härda beläggningen för att skapa en stark och tät yta. Relining av rör är en kostnadseffektiv lösning jämfört med att byta ut hela rörsystemet, eftersom det minimerar material- och arbetskostnader. Det är också en mer miljövänlig metod eftersom det minskar behovet av att producera och installera nya rörmaterial.

Vad är skillnaden mot stambyte?

Stambyte och relining skiljer sig åt genom att stambyte innebär att byta ut hela rörsystemet medan relining handlar om att applicera en beläggning på befintliga rör. Stambyte är en dyrare och mer omfattande process som kräver rivning och installation av nya rör, medan relining är snabbare och billigare.

Stambyte ger ett helt nytt rörsystem, medan relining förnyar de befintliga rören. Stambyte möjliggör anpassningar och förbättringar i rörsystemet, medan relining behåller den befintliga strukturen. Stambyte är nödvändigt vid allvarliga skador eller föråldrade rör, medan relining används för mindre skador och förebyggande underhåll.

Fördelar med relining?

Relining kan förlänga livstiden på dina rör uppåt 50 år – utan att behöva riva upp hela stammen.

Billigare

Relining är oftast mer kostnadseffektivt jämfört med stambyte eftersom det minskar behovet av att byta ut hela rörsystemet och involverar mindre material- och arbetskostnader.

Snabbare

Relining är snabbare att genomföra än stambyte eftersom det inte kräver omfattande rivnings- och installationsarbeten. Detta minimerar störningar och tidsbortfall för fastighetsägare och boende.

Smidigare

Relining bevarar den befintliga infrastrukturen och strukturen, vilket innebär att man undviker behovet av att återställa och renovera byggnader efter rivning. Detta kan spara tid och pengar.

Bättre för miljön

Genom att använda relining kan man undvika onödig miljöpåverkan genom att minska avfallet från rivning och behovet av att producera nya rörmaterial.

Hur går det till?

Processen innefattar inspektion, rengöring och applicering av en polymerbeläggning på rörets insida. Beläggningen skapar en korrosionsbeständig yta och härdas för att ge strukturell stabilitet.

Efter härdning genomförs en slutlig inspektion för att säkerställa kvaliteten. Relining möjliggör kostnadseffektiv reparation och förnyelse av befintliga rör utan att behöva byta ut hela rörsystemet.

Hur lång tid tar det?

Tiden det tar att genomföra en relining-process kan variera beroende på flera faktorer. Det beror bland annat på rörens längd och storlek, antalet avloppsanslutningar samt rörens skick och befintliga skador.

Processen involverar inspektion, rengöring, applicering av beläggning och härdning. Ta kontakt med oss så kan vi bedöma rörsystemet och ge en mer exakt tidsuppskattning baserat på dess specifika förhållanden. Vi ger gärna råd om eventuella förberedelser, efterarbete samt hantering av hela processen.

Hur sätter vi igång?

En relining är en hyfsat omfattande process som kräver förarbete och planering. Det börjar dock alltid med en inspektion av rören, vilket vi utför med hjälp av video.

För att starta igång, ta kontakt med oss så berättar vi mer och kan lämna en prisuppgift.

Inspektion

Rören inspekteras med hjälp av videokameror och mätinstrument.

Rengöring

Rören spolas av och rengörs noggrant med borstar.

Relining

Relining med vald metod genomförs.

Inspektion

Inspektion av rör med hjälp av video, tryck och slutligen vattenpåkoppling.

Relining i Stockholm

Vi arbetar över hela Stockholm och hjälper dig med små såväl som stora projekt inom värme och ventilation.

Ta gärna kontakt med oss så ser vi till att tillgodose dina behov, möta upp dina krav och överträffa dina förväntningar. Du kan via ett formulär berätta lite om ditt projekt så återkommer vi med en offert.