Värmesystem i Stockholm

Att välja uppvärmningsystem för sitt boende är ingen lätt sak idag. Man måste balansera den initiala installationskostnaden med driftkostnad, livslängd och effektivitet.

Var du än befinner dig i processen är vi redo att bistå med vår expertis – från kostnadskalkyl till utförande. Vi säljer några av marknadens bästa produkter och är stolta över att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar gällande både värme och kyla.

Här berättar vi lite om olika modeller och dess för- och nackdelar.

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med en av våra energikonsulter så hjälper vi dig välja värmesystem baserat på just din situation.

Olika typer av värmesystem och värmepumpar

Alla system har sina för- och nackdelar. Oavsett vad som är bäst för dig hjälper vi till med inköp, installation och driftsättning. Vi kan även hjälpa dig med bygglov ifall sådant krävs.


Luft/vatten-pumpar

En luft/vatten-värmepump kan producera både värme och varmt vatten för hushållsbruk. Dess förmåga att utvinna energi från utomhusluften gör den till ett energieffektivt alternativ, särskilt i områden med måttliga klimatförhållanden. Eftersom den använder omgivande luft som källa, kräver den inte några mark- eller jordborrningar, vilket gör installationen relativt enkel och kostnadseffektiv.

Bergvärme

Bergvärme är en hållbar värmelösning som utnyttjar värmen från marken för att värma upp bostäder och byggnader. Genom att använda en värmepump kan energi utvinnas från berggrunden och omvandlas till användbar värmeenergi. Bergvärme är energieffektivt, miljövänligt och kan bidra till sänkta uppvärmningskostnader på lång sikt.

Kamin och vedeldad värme

Kamin/vedeldad värme

En kamin kan vara en effektiv och charmig värmekälla för ett hus, men det kräver överväganden. Det ger lokaliserad värme, men bränslekostnader och underhåll måste beaktas. Brandsäkerhet är viktig, och en korrekt installerad och övervakad kamin krävs. Effektiviteten varierar, så välj en modell med hög verkningsgrad. Rådgör med professionella installatörer för rekommendationer baserat på dina specifika behov.

Pellets

Pellets

Värme med pellets fungerar genom att bränna små träpellets i en pelletskamin eller pelletspanna. Pelletsen omvandlas till värmeenergi som används för uppvärmning. En pelletskamin värmer direkt ett rum, medan en pelletspanna använder vatten för att värma ett värmesystem. Kontroll och reglering av temperaturen är möjlig genom termostater. Rengöring och underhåll krävs regelbundet, inklusive tömning av asklådor och rengöring av rökkanaler.

Fjärrvärmesystem

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett centraliserat värmesystem där värme produceras på en central plats och distribueras via isolerade rör till bostäder och byggnader. Det är vanligtvis levererat av energibolag eller kommunala företag. Fjärrvärme erbjuder fördelar som hög energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser, och det minskar behovet av individuella värmesystem i varje byggnad. Värmen överförs till fastigheter via värmeväxlare, och det är vanligt förekommande i tätbefolkade områden och städer där efterfrågan är tillräcklig för centraliserad värmeleverans.

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepump, även känd som frånluftsvärmeåtervinning, är en teknik som utnyttjar den varma luften som ventileras ut från byggnaden för att generera värmeenergi. Genom att använda en värmepump kan värmen från frånluften extraheras och överföras till en energibärare. Denna värmeenergi kan användas för att värma upp vatten eller ge direkt värme till byggnaden. Fördelarna med frånluftsvärmepumpar inkluderar energieffektivitet och minskad energiförbrukning. För att maximera effektiviteten är det viktigt att ha välventilerade system och bra isolering i byggnaden.

Värmepump

Luft/luft-pumpar

Dessa system använder utomhusluften som energikälla för att producera värme och distribuera den inomhus. Genom att utomhusenheten extraherar värmeenergi från luften och överför den till en inomhusenhet kan varm luft blåsas ut och värma upp rummet. Luft/luft-värmesystem kan även fungera som luftkonditioneringssystem på sommaren genom att avlägsna värme från inomhusluften. Dessa system är relativt enkla att installera och erbjuder kostnadseffektiv och energieffektiv uppvärmning och kylning för bostäder.

Installation av luftvärmepumpar och värmesystem

Vi säljer några av marknadens mest effektiva modeller. Du får god effekt, hög tillförlitlighet och lång livslängd tillsammans med en garanti på upp till 16 år. Tveka inte att begära en offert på produkt och/eller installation!

Ta gärna kontakt med oss så ser vi till att tillgodose dina behov, möta upp dina krav och överträffa dina förväntningar. Du kan via ett formulär berätta lite om ditt projekt så återkommer vi med en offert.

Mer om värmepumpar

En luftvärmepump kallas även ”luft-luft-värmepump” eller ”luft-vatten-värmepump” eftersom den använder värmen i luften utomhus till att värma upp luften inomhus. Även i minusgrader finns det tillräckligt med energi i utomhusluften för att ge värme till huset. Pumpen består av en kompressor på utsidan och en eller flera inomhusenheter som blåser ut varmluft i huset.

Fläkten inomhus kan placeras på golvet som ett vanligt element eller på väggen. Det vanligaste är väggmodeller, men golvmodeller har blivit mer populärt.

Renar luften

En bonus med luftvärmepumpar är att inomhusluften renas i samband med cirkulationen genom värmefläkten. I inomhusdelens filter fastnar damm, mögelsporer och andra partiklar, vilket minskar problemen för allergiker. De flesta tillverkare av luftvärmepumpar har också extra funktioner i filtret för att ytterligare förbättra reningen och till exempel ta bort lukter.

Även för svalka

Luftvärmepumpen kan också användas som en AC (luftkonditionering) som kyler varma sommardagar. Då fungerar den även som avfuktare. Faktum är att hela konceptet med luftvärmepumpar har sprungit ur luftkonditioneringsapparater. AC-anläggningar i varma klimat kan ofta ställas in på värmning. På samma sätt kan luftvärmepumpar ställas in på kyla.

Mer om bergvärme

Bergvärme är en populär och effektiv metod för uppvärmning av bostäder och byggnader. Den används på grund av flera fördelar som den erbjuder. För det första är bergvärme en miljövänlig lösning. Genom att utvinna värmeenergi från marken, en naturlig och obegränsad resurs, bidrar bergvärme inte till koldioxidutsläpp eller andra skadliga utsläpp som kan påverka miljön negativt. Det gör att bergvärme är ett hållbart alternativ som minskar beroendet av fossila bränslen.

Effektivitet

En annan fördel med bergvärme är dess energieffektivitet. Genom att utnyttja den befintliga värmeenergin i marken kan bergvärmesystem producera betydligt mer energi än vad som krävs för att driva själva systemet. Det innebär att man får ut mer värmeenergi än den energi som används, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och lägre kostnader på lång sikt. Det är en ekonomiskt fördelaktig lösning för hushåll och företag.

 

Underhåll och skötsel

Bergvärme är även känd för sin stabilitet och pålitlighet. Marken fungerar som en naturlig värmekälla som har en relativt konstant temperatur året runt, oberoende av lufttemperaturen. Det innebär att bergvärme kan erbjuda tillräckligt med värme även under kalla vintrar eller vid extrema temperaturförändringar. Man behöver inte oroa sig för att systemet ska påverkas av väderförhållanden, vilket ger en trygg och stabil uppvärmningsmetod.

När det gäller livslängd och underhåll är bergvärmeanläggningar vanligtvis hållbara och kräver minimalt med skötsel. Jordvärmerören, som används för att cirkulera vätska och överföra värmeenergi till och från marken, är konstruerade för att klara av långvarig användning. Det innebär att man kan förvänta sig en lång livslängd på bergvärmesystemet utan större bekymmer.

Vi hjälper dig välja!

Ta kontakt med en av våra energikonsulter för kostnadsfri konsultation. Vi hjälper dig välja värmesystem baserat på just din situation.